Brushes

                   

White Supreme
White bristles 1"- 1.5"- 2"- 2.5"- 3"- 4"Black Supreme
Black bristles 1"- 1.5"- 2"- 2.5"- 3"- 4"Classic
White natural hair 1"- 1.5"- 2"- 2.5"- 3"- 4"441
White natural bristle 1"- 1.5"- 2"- 2.5"- 3"- 4"414
White bristle hair 1"- 1.5"- 2"- 2.5"- 3"- 4"Radiator
1"- 1.5"- 2"- 2.5"- 3"Angular
Angular brush 3"Movable
2.5" - 3"Block Brush
Natural hair 5x15Block Brush
Polyester hair 5x15Block Brush
Natural hair 1800Block Brush
Natural hair 3x10Five wires brushCopper BrushBlock BrushHorse-mane Brush
Code: MS270Decorative Brush
Natural hair for decoratingDecorative Brushes
Codes: ZH004 & ZH003Decorative Brushes
Codes: S016A, S015A & S014ADecorative Brush
Code: WT401Decorative Brush
Decorative brush 5x18 Code: DECOB2